Naše djelatnosti DJELATNOSTI

Izrada glavnih

rudarskih projekata 

Izrada tehničkih

projekata 

Izrada dopunskih

rudarskih projekata 

Konsultanske usluge iz

oblasti rudarstva

 Izrada uprošćenih

rudarskih projekata 

Obezbjeđivanje potrebne

dokumentacije za rad

rudarskih objekata

Naše djelatnosti ČIME SE BAVIMO

Privredno društvo GMB Inženjering je osnovano 2019. godine i osnovana djelatnost društva je izrada projektne dokumetacije iz oblasti rudarstva.

Pored izrade projektne dokumetacije radimo izradu dokumetacije koja se odnosi na pokretanje postupka za dodijelu koncesije iz oblasti mineralnih sirovina, studije za dodijelu koncesije, kao i drugu tehničku dokumetaciju koja je vezana za mineralne sirovine i njihovu eksploataciju.

Za mnoge investitore radimo ili vodimo inženjerig poslove od istraživanja mineralne sirovine do upotrebene dozvole, uz koordinaciju sa investitorom.

NAŠI PARTNERI

APIS d.o.o.
Trebinje

BABIĆ PREVOZ d.o.o.
Kozarska Dubica

CARMEUSE d.o.o.
Doboj

CAT PUTEVI d.o.o.
Ugljevik

GEOMAP d.o.o.
Prijedor

GEOPUT d.o.o.
Banja Luka

GRANDE TRIVIĆ d.o.o.
Laktaši

GRID d.o.o.
Banja Luka

GILJE GAS do.o.
Petrovo

GVOZDEN KOP d.o.o.
Novi Grad

HRCEGOVINAPUTEVI a.d.
Trebinje

IBIS INŽINJERING d.o.o.
Banja Luka

KREMNICE d.o.
Berkovići

KAMENI AGREGATI VIDOVIĆ d.o.o. Banja Luka

KREMSTONE d.o.o.
Berkovići

MIR d.o.o
Osmaci

NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ d.o.o. Prijedor

NISKOGRADNJA LAKTAŠI d.o.o.
Laktaši

RUDASKO TEHNOLOŠKI ZAVOD d.o.o. Prijedor

TREND d.o.o.
Bratunac

VUJO FAMILY d.o.o.
Šamac

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA a.d. Ugljevik

GALERIJA